2024.04.09.

Közösségi megnyitó

Egy hét sem telt el a Görögkatolikus Múzeum épületének ünnepélyes megáldása óta, ismét zsúfolásig telt meg a Metropólia kulturális fellegvárának fogadótere.

Április 18-án Ábel püspök, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatói, munkatársai és hallgatói, az egyházmegyei hivatalok, görögkatolikus oktatási és szociális intézmények munkatársai, a megyei és városi oktatási, kulturális és szakmai szervezetek képviselői, a Jósa András Múzeum és a Vármegyei Levéltár munkatársai, a vármegyei értéktár bizottság elnöke, az egri Érseki  Látogatóközpont munkatársai, a régió múzeumának vezetői, a debreceni és nyíregyházi ruszin kisebbségi önkormányzat elnökei, a helyi turisztikai szervezetek munkatársai, a múzeumnak adományozók, a múzeum épületének és a kiállítások kivitelezőinek jelenlétében ünnepélyesen megnyílt a Görögkatolikus Múzeum.

A megnyitó a Szent Efrém Férfikar többnyelvű énekével vette kezdetét: angol, görög, arab és orosz nyelven énekelték el a feltámadási tropárt. Az ötödik, magyar nyelvű feltámadt Krisztus már a résztvevőkkel közösen zengett – a feltámadás dicsőségét hirdető húsvéti ének még a város forgatagában is hallatszott a Bethlen Gábor utcán.

Betegsége miatt Fülöp metropolita beszédét a Metropólia hivatalvezetője, Seszták István atya olvasta föl. „Ez az épület nem csak egybegyűjt, bemutat, magyaráz, de meg is erősíti Istenhez tartozásunkat. Görögkatolikus múzeumunk nem a múltról szól, hanem arról a jelenről, arról a jelenben élő közösségről, amelynek múltja és jövője van. A múlt ismerete értelmezi a jelent, a jelen ismerete meghatározza a jövőt.

Nem vágyunk az utódok dicséretére, mégis életünk hitelessége jegyében reménykedünk abban, hogy közvetlen és kései utódaink is legalább annyira büszkék lesznek ránk, mint amennyire mi hálás és örömteli szívvel tekintünk elődeinkre.

Ez ugyanis feladat. Meggyőződésem, de legalábbis erőst bízom abban, hogy e kincsőrzésben, ennek hiteles megélésben és továbbadásban jelentős lépést tettünk ennek a görögkatolikus múzeumnak a megnyitásával. Jelentős lépést tettünk, melyet megváltó Istenünk is elvár tőlünk, de fogalmazzuk inkább úgy: mellyel megajándékozott minket. Erősödjék hát továbbra is iránta való hálánk, benne való hitünk, és a vele megélt jövőbe vetett reményünk. Mindezt a hálát, hitet és reményt jól kifejezi ez az egyszerű köszöntésünk: Föltámadt Krisztus! Valóban föltámadt!”

Seszták atya ezután köszönetét fejezte ki a múzeum megálmodóinak: Szabó Irén múzeumigazgatónak és Véghseő Tamás atyának, aki a főiskola akkori rektoraként állt az intézmény megvalósítása mellé. Ezt követően a Szent Efrém Férfikar elénekelte Bubnó Tamás karnagy a múzeum megnyitására komponált „Szenteld meg azokat, kik házad ékességét szeretik” című, harangjátékkal kísért kórusművét.

Szabó Irén, a múzeum igazgatója elmondta: pontosan 40 éve, 1983-ban alapította meg Timkó Imre hajdúdorogi megyéspüspök a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjteményt, amely mostantól új, méltó otthonában várja a látogatókat.

Elmondta: A keleti és nyugati, egyházi és világi centrumoktól távol, a mai Kelet-Közép Európa görögkatolikus egyházai, köztük a magyar görögkatolikusok, a 17- 18. században egy sajátos un. „Kárpát-vidéki” egyházi művészetet, kultúrát hoztak létre. A bizánci rítus által meghatározott művészeti tradíció helyi változata alakult ki az évszázadok alatt.

Köszöntője végén röviden ismertette a múzeum tematikus egységeit és interaktív tereit, melyek tárgyak, írásos, nyomtatott emlékek, érintőképernyős felületek, audiovizuális elemek és játékok, valamint interaktív kántorállvány segítségével a fatemplomok világába látogathatunk el, az Eucharisztia misztériumának tárgyi kultúrájába kaphatunk bepillantást, válogatást láthatunk a szentségek, szentelmények és nagyobb ünnepeink tárgyi világából, megismerkedhetünk az ikonosztázzal, liturgikus zenei világunkkal, egy időalagútban a magyar történelem eseményeivel párhuzamosan a keleti egyházi jelenlét és kiemelten a görögkatolikus egyház történetét kísérhetjük végig kezdetektől egészen máig.

Beszédének végén Szabó Irén köszönetet mondott a múzeum létrejöttéért főpásztorainknak, munkatársainak, segítőinek, a tervezőknek, kivitelezőknek, szakértőknek, s hozzátette: a most nyíló kiállításokon látható alkotások ma már múzeumi tárgyak, de nem felejthetjük el, hogy liturgikus tárgyként évszázadokon keresztül átitatta őket az előttünk járó generációk imádsága. A tárgyakat szemlélve a hit máig élő tanúit láthatjuk, ablakként az örökkévalóságra.

A megnyitó végén levetítették azt a kisfilmet, ami a görögkatolikus egyház rövid történelmét mutatja be.

Szöveg: Király András

Fotó: P. Tóth Nóra

Kiállítások