Ablak az örökkévalóságra

Állandó kiállítás

2023.05.01 -

Az állandó kiállítás célja, hogy a múzeumba látogató választ kapjon arra a kérdésre: Kik a görögkatolikusok? Milyen szerepük van a magyar történelemben és az egyetemes egyháztörténetben? A kiállítás létrehozóinak törekvése, hogy a saját felekezet identitását erősítő, élményszerű ismereteket adjon, az érdeklődő múzeumlátogatóban felkeltse a kíváncsiságot, és az alapismereteken túl az elmélyülés és rácsodálkozás lehetőségét nyújtsa.

A kiállításon szereplő egyházművészeti alkotások, liturgikus tárgyak, írásos dokumentumok mindegyike a görögkatolikus egyház liturgikus életéhez kapcsolódik. A keleti és nyugati, egyházi és világi centrumoktól távol, a mai Közép-Kelet-Európában élő görögkatolikus egyházak, köztük a magyar görögkatolikusok, a 17‒18. században egy sajátos, ún. „Kárpát-vidéki” egyházi művészetet, kultúrát hoztak létre. Az elmúlt négy évszázadban a bizánci rítus liturgikus keretei által meghatározott művészeti tradíció helyi változata alakult ki a Kárpát-medencében. Ez a sajátos tárgyi világ, művészeti stílus máig kevéssé ismert és értett. A kiállítás innovatív módon segíti az értelmezést a bemutatott tárgyakon, szövegeken, hangzó és interaktív tartalmakon keresztül.

A kiállítás törzsanyaga a jogelőd nyíregyházi Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény eddig ismeretlen vagy kevéssé ismert tárgyaiból, egyházközségek templomaiból és országos muzeális intézmények gyűjteményéből származnak. Ilyen formában először kerülnek bemutatásra.

Kiállítások